Piragua

12-Juliol-2022

Nascuts 2004-2010.

Confirmar assistència abans de dia 7 de juliol. Inscripció a l'Ajuntament o al 616 87 25 10.

Mínim 10 participants per poder fer l'activitat.