Últimas

NOTICIAS

16-Noviembre-2023
Concurs oposició d'una plaça d'administratiu
Modificació bases i ampliació terminis.
13-Septiembre-2023
La I MOSTRA D’ART 2022, duita a terme a Ariany, en data 27 del 2023 ha estat finançada pel CONSELL DE MALLORCA
Dins el marc de la Convocatòria de Subvencions 2022 pel desenvolupament d’Activitats Culturals d’entitats d’administració local o dels organismes que en depenen.