teatre de barra
27 de maig de 2022.
Digitalització
Vols iniciar la digitalització del teu negoci?
Dep-Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
L’Ajuntament d’Ariany du a terme l’organització de l’arxiu municipal gràcies al finançament de part de l’actuació mitjançant la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2021 del Consell de Mallorca – Departament de Cultura, Patrimoni
Soib Reactiva 2021
L’Ajuntament incorpora un treballador al servei de manteniment i una treballadora al servei de neteja, gràcies al programa SOIB Reactiva 2021.
Rutes
Pla de vies ciclistes per a l'illa de Mallorca.