Associacions i Entitats

Associació Som els del mig, 2ª Edat: El President és Miquel Gual. WEB: htpp://www.somelsdenmig.blogspot.com

 

Associació Pensionistes 3ª Edat d'Ariany: El President és Bernat Andreu.

 

Associació Caçadors Atotxa:El President és Guillem Sansó . Local social: Carrer Major, 14, 2n.

 

Confraria Sant Crist:El President és Sebastià Rubí. Local social: Carrer Major, 14, 2n

 

AMIPA CP Ariany: La Presidenta és Maria Magdalena Pascual. Local social: Carrer Major, s/n

 

Club ciclista d'Ariany:El President és Guillem Costa. Local social: Carrer Major, 34.

 

SD Ariany: El President és Miquel Frontera.