Associacions i Entitats

Associació Som els del mig, 2ª Edat: El President és Joan Carles Vanrell. WEB: somelsdenmig.blogspot.com

Associació Pensionistes 3ª Edat d'Ariany: El President és Bernat Andreu.

Associació Caçadors Atotxa: El President és Jordi Mascaró . Local social: Carrer Major, 14, 2n.

Confraria Sant Crist: El President és Sebastià Rubí. Local social: Carrer Major, 14, 2n

AMIPA CP Ariany: La Presidenta és Maria Magdalena Pascual. Local social: Carrer Major, s/n

Club ciclista d'Ariany: El President és Francesc Oliver. Local social: Carrer Major, 34.

SD Ariany: El President és Miquel Frontera.