Modificació DSU per implantació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus