Aprovació projecte de Millora eficiència energètica en instal·lació d'il·luminació existent