Concurs oposició d'una plaça d'administratiu

16-Novembre-2023

Bases específiques per a la provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça d'administratiu, funcionari de carrera, vacant en la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Ariany.