IV dinar de quintades d’Ariany

17-Setembre-2022

IV dinar de quintades d’Ariany amb un merescut homanatge a n’Andreu. Gràcies a la 2a edat i a tots els que heu fet possible.