Pla d'acció per la energia sostenible i el clima del municipi d'Ariany

13-Gener-2021
El Pacte de les Batlies per l'Energia Sostenible i el Clima compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a través d'accions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energia renovable.

Aquest document consisteix en un Pla d'Acció per a l’Energia i el Clima Sostenible a aplicar a Ariany per a complir amb els compromisos de reducció d'emissions, estalvi d'energia, foment de les energies renovables i adaptació al canvi climàtic en 2030.