Pla general i pla d'ordenació detallada d'Ariany

19-Juliol-2022

Fase de la tramitació: Avanç Juny-2022.