SOIB Jove: Qualificats - Entitats Locals 2022

07-Octubre-2022

L´Ajuntament d’Ariany, gràcies a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d’ experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats, a les Illes Balears, promogut pel SOIB i amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, s’està duent a terme el programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2022».

A n’el cas d’aquest Ajuntament, el Programa preveu un lloc de feina amb el perfil de Tècnic/tècnica d’Administració General (TAG), amb un contracte de duració d’un any, per tal d’assolir els següents objectius:

- Obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats.

- Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i  no integrades en els sistemes d’educació o formació, a través de la intermediació i dels incentius econòmics

- Integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves que no es troben ocupades ni participen en els sistemes d’ educació ni formació, en particular en el context de Garantia Juvenil.

La inversió total del projecte és de 33.098,20 euros.